4 sierpnia 2020

Aerobik

Rodzaj zajęć

Cena (zł)

Uwagi

Aerobik – karnet miesięczny na 4 wejścia

24,00

55 minut

Aerobik – karnet miesięczny na 8 wejść

48,00

55 minut

Aerobik – jednorazowe wejście

6,00

55 minut