4 sierpnia 2020

Boiska

Lp.

Tytuł opłaty

Cena zł/godz.

1

Wynajęcie boiska wielofunkcyjnego –kosz, piłka nożna, piłka ręczna – grupy dorosłych

25,00

2

Wynajęcie boiska do piłki siatkowej – grupy dorosłych

15,00

Kluby sportowe, sekcje i związki sportowe z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą posiadające wpis do rejestru stowarzyszeń –zniżka w wysokości 60% stawki podstawowej.