4 sierpnia 2020

Pokoje hotelowe

Tytuł opłaty

Cena (zł)

Nocleg

55,00/łóżko/doba

Nocleg dla grup zorganizowanych 10-20 osób

44,00/łóżko/doba

Nocleg dla grup zorganizowanych 21-36 osób

38,00/łóżko/doba

Stosujemy upusty:

Upusty w drodze negocjacji dla obozów sportowych i grup zorganizowanych, jeżeli pobyt w hoteliku trwa ponad 5 dni –25%