24 czerwca 2021

Szukasz Pracy ? może mamy coś dla Ciebie!

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
„Instruktor rekreacyjno- ruchowy” umowa na zastępstwo

Nazwa i adres jednostki:
Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, ul. Licealna 1a

Termin zatrudnienia: październik 2020 r.
1. Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie wyższe z zakresu wychowania fizycznego.
2) Niekaralność.
3) Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na aplikowanym stanowisku.
4) Posiadanie stopni instruktorskich w następujących grach zespołowych: piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, pływania, Nordic walking, rekreacji fizycznej, aerobiku.
5) Znajomość obsługi komputera,

2. Wymagania dodatkowe :
1) umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy,
2) komunikatywność, rzetelność i odpowiedzialność,
3) umiejętność współpracy z ludźmi,
4) znajomość realiów sportu masowego, szkolnego i kwalifikowanego na terenie gminy Dobrzyn nad Wisłą,
3. Zakres zadań i obowiązków na stanowisku:
1) organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiektach sportowych, boiskach sportowych i boiskach wielofunkcyjnych w Dobrzyniu nad Wisłą,
2) przygotowanie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją,
3) dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
4) dbanie o porządek na obiekcie,
5) przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z Hali sportowej i boisk sportowych ,
6) współpraca ze szkołami w zakresie organizacji szkolnych zająć sportowych a także w czasie wolnym od nauki,
7) pomoc w organizacji zadań wynikających z planu pracy DCSiT w Dobrzyniu nad Wisłą.
4. Termin i miejsce składania dokumentów.
CV oraz List Motywacyjny należy składać osobiście, w siedzibie Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu n. Wisłą, ul. Licealna 1a, w sekretariacie w godzinach 8:00 – 15:00 – w terminie do dnia 09.10.2020 r.

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki

KLIKNIJ NA LINK PONIŻEJ ABY ODCZYTAĆ OGŁOSZENIE
Ogłoszenie skrócone